PRAHA – MĚSTO HUDBY 

 Hudební tradice Prahy sahají do dávné minulosti. V 11.století zde vznikaly první hudební rukopisy a v téže době tu při bohoslužbách a jiných slavnostních chvílích zaznívala první česká lidová duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny.Značný rozkvět hudby zažila Praha za vlády římského císaře a českého krále Karla IV. V dobách husitské reformace hřměly v ulicích města proslulé bojové písně Povstaň, povstaň veliké město pražské a Kdož jsú boží bojovníci. Na přelomu 16. a 17. století pak působila na pražském Hradě Dvorní kapela, zaměstnávající za panování uměnímilovného císaře Rudolfa II. nejpřednější evropské hudebníky (Philippe de Monte, Jacob Regnart, Charles Luython).

K lesku hudebního centra Evropy se Praha povznesla opět u příležitosti korunovace Karla VI. za českého krále v roce 1723. Slavnostem dominovala korunovační opera Costanza e fortezza (Vytrvalost a síla) vídeňského dvorního skladatele Johanna Josepha Fuxe, na jejímž provedení se podíleli nejvýznamnější hudebníci tehdejší Evropy. S uznáním bylo přijato rovněž oratorium českého skladatele Jana Dismase Zelenky Sub olea pacis et palma virtutis (Pod olivou míru a palmou ctnosti). Ohlas slavností, především pak Fuxovy opery, vedl k myšlence založit v Praze stálou operní scénu, kterou hned v následujícím roce (1724) realizoval mecenáš umění hrabě František Ant.Špork. 29.10. 1787 se uskutečnila v pražském Nosticově divadle světová premiéra Mozartovy opery Don Giovanni za skladatelova osobního řízení. Po Mozartovi navštívili pak Prahu i další světoznámí skladatelé a interpreti L.v.Beethoven, C.M.Weber, F. Chopin, N.Paganini, Fr. Liszt, H.Berlioz, R.Wagner, P.I.Čajkovskij, E.Grieg, G.Mahler a další.

            V průběhu 19. století došlo k mocnému rozmachu české národní hudby. Byla založena Pražská konzervatoř (1811) a další instituce pečující o veřejné koncerty, 11.června 1881 bylo otevřeno slavnostní operou Libuše B.Smetany české Národní divadlo, jehož  prostřednictvím , stejně jako prostřednictvím České filharmonie (zal.1896) byla založena moderní tradice české hudby, spjatá vedle Smetany, Dvořáka a Fibicha především se jmény dirigentů Karla Kovařovice, Otakara Ostrčila a Václava Talicha.

 

Od roku 1946 se koná v Praze každoročně mezinárodní hudební festival Pražské jaro, spojený s mnoha dalšími hudebními slavnostmi. Genia loci Prahy pak přibližují návštěvníkům nejen historické pamětihodnosti, ale i různé aktivity v oblasti literatury, filmu a divadla, výtvarného umění či muzejnictví.

                   

Zpracoval PhDr. Václav Drábek, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy
Česká republika