Proč se stát členem EAS?

·                     zdokonalte své hudební vzdělání

Skrze členství v EAS podpoříte úsilí usnadnit přístup k hudbě všem lidem od dětského věku přes školní léta až do dospělosti.

Svým členstvím v EAS podtrhnete vedle hospodářského a politického vývoje současné Evropy nutnost kulturního, zvláště hudebního vzdělání.

Prostřednictvím svého členství v EAS jste současně aktivním styčným bodem v mohutně se rozvíjející síti hudebně-pedagogického vzdělávání v Evropě.

Členství v EAS Vám otevře snadné cesty a možnosti, jak se setkávat s odbornými kolegy po celé Evropě, jak se vzájemně podporovat a učit se od sebe navzájem.

Národním a regionálním svazům hudební pedagogiky poskytuje EAS zastřešení a záchytný bod k výměně informací.

Prostřednictvím EAS naleznete přímé kontakty rovněž na další mezinárodní svazy a projekty: ISME, EMC/IMC, AEC, projektům Evropské unie atd.

V rámci svého členství v EAS obdržíte osobní uživatelské jméno a heslo pro přístup do zvláštní sekce pro členy.

Zde Vám jsou k dispozici interní detaily a bohaté informace k aktuálnímu dění okolo EAS, a to v podrobnější podobě než na veřejně přístupných stránkách.

S členstvím v EAS jste podporováni v účasti na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích a projektech a v aktivním podílení se na nich.