Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁS GYULA PEDAGÓGUSKÉPZO KAR
http://www.u-szeged.hu/english

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny http://www.univ.rzeszow.pl/wydzialy/pedagogiczno-artystyczny

a dále
s MŠMT ČR, Mezinárodním visegrádským fondem IVF
a  Základní uměleckou školou  Music Art, Fakultní školou UK v Praze

srdečně zvou na

TEORIE A PRAXE HUDEBNÍ VÝCHOVY IV

mezinárodní konferenci pod záštitou European Association for Music in Schools (EAS), podporovanou PedF UK v Praze a Grantovou agenturou UK v Praze (GAUK)

12.11. - 13.11.2015

konferenční sál C 081 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Karmelitská č. 7,  Praha - Malá Strana

 

Dokumenty ke stažení:

Pozvánka, Program konference, Přihláška, Průvodní dopis

 


Milé kolegyně, kolegové,

v roce 2007 vznikl Visegrádský tým hudebních pedagogů, který si jako jeden ze svých cílů vytkl podporovat badatelskou práci doktorandů z hudebních kateder českých a slovenských univerzit v oblastech hudební psychologie a pedagogiky a aplikovat ji do hudebně pedagogické praxe. V roce 2009 se uskutečnila z iniciativy pana prof. Jaroslava Herdena z Pedagogické fakulty UK v Praze první konference pod názvem Teorie a praxe hudební výchovy. V letech 2011 a 2013 následovaly další stejnojmenná konference. Setkaly se s velkým ohlasem u doktorandů i učitelů ze základních škol a gymnázií. Výsledkem konference byly i sborníky se stejnojmenným názvem.

Ve dnech 12.11.2015 a 13.11.2015 jsme naplánovali další vědeckou konferenci. Uskuteční se ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v Praze a se Soukromou ZUŠ Music Art – Fakultní školou školy UK v Praze. Konferenci podporuje též Grantová agentura UK v Praze (GAUK).

SRDEČNĚ ZVEME VYNIKAJÍCÍ STUDENTY A JEJICH ŠKOLITELE NA KONFERENCI DO PRAHY!

Zaměření konference:

Hlavní motto všech prezentací a referátů bude: "Na pomoc pedagogické praxi". Konference se zaměří na uplatňování hudební teorie a výzkumu v hudebněvýchovné praxi v základních školách a v gymnáziích. Vítáme podněty přibližující vzdělávání dětí ve všech hudebních činnostech. Rádi přijmeme příspěvky, které přiblíží hudební vzdělávání v souvislostech se změnami estetických a hudebních hodnot dětí v poslední době s ohledem na uplatňování pedagogické reformy. Předpokládáme též i kritické příspěvky hodnotící současný stav vzdělávání budoucích učitelů hudby na vysokých školách ve visegrádských zemích.

Tematické oblasti:

1. Celospolečenské změny v hudebním vzdělávání, výchově a kultuře u školních dětí
2. Pěvecká činnost ve škole
3. Instrumentální činnost ve škole
4. Hudba a pohyb ve škole
5. Poslech hudby ve škole v integraci s dalšími hudebními činnostmi
6. Prezentace hudebně pedagogických projektů s cílem pomoci HV ve školách