Publikační činnost Visegrádského hudebního týmu - sborníky

Teorie a praxe hudební výchovy IV. - Praha 2015 - PDF
Teorie a praxe hudební výchovy III. - Praha 2013
- PDF /

  anglicky Theory and practice of music education in schools PDF

Teorie a praxe hudební výchovy II. - Praha 2011 - PDF

Teorie a praxe hudební výchovy I. - Praha 2009 - PDF

Visegrádské hudební semináře - Praha 2008 - PDF

Compendium of the 2005 EAS European Music Congress in Prague - PDF