Teorie a praxe hudební výchovy VI

šestý ročník doktorské konference

14. 11. 2019 – 15. 11. 2019
Konferenční sály Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, Praha 1 – Malá Strana (místo na mapě »)

POZVÁNKA NA KONFERENCI »
PROGRAM KONFERENCE »
SOUHRN ANOTACÍ PŘÍSPĚVKŮ »
VZOR PŘÍSPĚVKU DO SBORNÍKU KONFERENCE »

pořádá Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy (CZ)
ve spolupráci s partnery
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta (SK)
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (HU)
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział muzyki (PL)
a dále s MŠMT ČR a SZUŠ Music Art, Fakultní školou UK

pod záštitou
European Association for Music in Schools
České hudební rady – Národní sekce nevládní oborové organizace Mezinárodní hudební rady při UNESCO

s podporou
PROGRES Q17, projekt Pedagogické fakulty UK,
Český hudební fond
Grantová agentura UK v rámci projektů č. 742217 a 1480218

 

Fotografie Prahy v záhlaví - CC0 licence - poděkování Martinu Vorlovi, Libreshot