Obsah

 

1. Aktuality z České Republiky

 

2. Úvod

 

3. Úkoly národního koordinátora

 

4. Proč se stát členem EAS

     

  5. Hudební výchova v ČR

 

6. Nová školská reforma v ČR

 

7. Praha – hudební město

 

8. PedF UK v Praze

             

9. Systém hudebního vzdělávání učitelů na PedF UK v Praze

       

10. Poslání Visegrádského hudebního týmu

     

11. Publikační činnost Visegrádského hudebního týmu - sborníky

 

12. Historie

 

13. Média v hudebním vzdělávání

 

 

Katedra hudební výchovy PedF UK v Praze

 

European Association
for Music in Schools